اهداف و خط مشی عملکردی

اهداف و خط مشی عملکردی شرکت اوج پژوهش صنعت در راستای انجام مطالعات (مرحله امکان سنجی فنی و اقتصادی، مهندسی پایه، تفضیلی) و ارائه خدمات مهندسی (مدیریت طرح، نظارت عالیه و نظرات کارگاهی) به صورت کیفی و منطبق بر زمان های قراردادی، در زمینه طرح های بندری، صنعتی و بالاخص صنایع نفت و گاز می باشد.

اهداف آرمانی شرکت در آینده حضور در پروژه ها، به صورت EP و به صورت استراتژیکی در قالب EPC، در راستای حضور موثرتر در عرصه تحقق اهداف توسعه ای کشور، در رقابت با شرکت های ایرانی و بین المللی می باشد.

همزمان با تحول نظام کیفی در عرصه جهانی، شرکت اوج پژوهش صنعت در جهت رضایت مشتریان (کارفرمایان) سیاست های کیفی خدمات خود را به شرح زیر اعلام می نماید و از همکاران در شرکت درخواست مساعدت در تحقق هرچه بیشتر آن را دارد:

  • رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و فن آوریهای نوین با اتکاء به کیفیت، جهت کیفی نمودن مطالعات مهندسی به عنوان حداقل های قابل قبول سطح مطالعات و به منظور کسب سهم بیشتری از بازارهای داخلی و جهانی به علت کیفی شدن مطالعات مهندسی شرکت
  • ارتقای سطح آگاهی، دانش و تجربه کارکنان از طریق بسط نظام دانش محوری و شایسته سالاری و آموزش های عوامل بالادست به پایین دست به صورت متداوم و مستمر
  • برنامه ریزی دقیق، به منظور انجام پروژه ها در تطابق با زمان های تعهد شده در قراردادها
  • تبیین اهداف کیفی به صورت قابل اندازه گیری و پایش آنها توسط مدیران هربخش در جهت بهبود مستمر نظام مدیریت کیفیت در تطابق به زمان های مندرج در قرارداد
  • ایجاد انگیزه در کارکنان جهت افزایش بهره وری و بهبود مستمر کیفیت مطالعات و خدمات مهندسی با تشویق و خدای ناکرده تنبیه کارکنان
  • به کارگیری نظام نظرسنجی از کارفرمایان جهت شناسایی بیشتر نظریه آنان و کاربرد آن در اعتلای هرچه بیشتر اهداف شرکت

مدیریت کیفیت شرکت تطابق با استاندارد ISO9001: 2008، تحت نظر مدیر بخش مذکور، مسئولیت حصول اطمینان از رعایت اصول و خط مشی را به عهده داشته و نحوه دستیابی به اهداف یاد شده را در ممیزی ها و جلسات بازنگری، تحت پیگیری، بررسی و اندازه گیری قرار می دهد.

مدیرعامل شرکت با حمایت و همراهی هیئت مدیره و کلیه همکاران عزیز، در راستای تحقق اهداف و استراتژی فوق، اقدامات لازم هدایت خواهد کرد.

با آرزوی توفیق اله
دکتر ناصر فلاحی
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
پیمایش به بالا